Zmenšiť textZväčšiť text

VZN o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Rešica