Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

História DHZ Rešica

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1915, kedy bol veliteľom Ľudovít Kalász.

V roku 1914 ničil svet obrovský požiar, nakoľko vypukla 1. Svetová vojna, následkom čoho založila Rešická mládež hasičský zbor, vo svete číhal „Červený kohút”. Po ukončení 1. svetovej vojny vzniklo viac dobrovoľných hasičských zborov na celom Česko-Slovensku. V tomto období hasičský výstroj DHZ Rešica tvorila ručná striekačka, savice, prúdnice a hadice. Táto výstroj slúžila našim požiarníkom až do konca 50-tich rokov. Požiarny zbor sa stával čoraz organizovanejším, nedeľné cvičenia boli každý týždeň ráno od 06:00 – 08:00 hodiny.

V roku 1958 dostal DHZ nový výzbroj, striekačku PPS 8 s kompletným vybavením.

V tom istom roku, 1. Júna udelil Československý zväz požiarnej ochrany diplom miestnemu hasičskému zboru.

Začiatkom 70.-tych rokov znovu dostali nový požiarnický výstroj - striekačku PPS 12 s kompletným vybavením na ktorý mohli byt členovia požiarnej ochrany hrdí, toto vybavenie slúži dodnes. Od toho roku sme sa zúčastnili na všetkých okresných súťažiach, kde sa viackrát podarilo dostať na stupne víťazov. Na konci 70.-tych rokov sme sa mohli pýšiť aj mládežníckym DHZ – čím sme mali zabezpečenú náhradu mladou generáciou. Tieto novonadobudnuté zvyky sú dodržiavané dodnes.

Uprostred 80.-tych rokov nastal veľký vývoj v histórii, nakoľko sme mohli zapojiť do zborov tak ženy ako aj deti. Členovia vedenia zboru sa zúčastnili na rôzných školeniach, ktoré usporadúvalo okresné hasičské veľitelstvo. Účasť členov na školení priniesoľ osoh, nakoľko sa zúčastnili na viacerých okresných sútažiach, kde sa umiestnili v prvej trojke. V obvodnej súťaži sme sa umiestnili na prvom mieste, čím sa dostali na celoštátnu súťaž, ktorá bola usporiadaná v Košiciach v roku 1996 kde sme sa umiestnili na peknom 6.-tom mieste.

Začiatkom roku 2000 sa rozpadol Perínsky okrsok a tak sa vytvoril nový okrsok Kaňapta (ktorý pozostáva z 13.-tich obcí). Tento okrsok aktívne pôsobí od 14. Apríla 2004. Každý rok sa na počesť svätého Floriána usporadúva súťaž, ktorú dodnes organizujeme.

Združenie požiarného zboru úzko spolupracuje s obecným úradom. Medzi požiarnikmi sme na Slovensku našim technickým výzbrojom zaradení do C kategórie, čím ročne dostávame štátnu dotáciu 700 EUR. V budúcnosti by sme chceli splniť naše plány, ktoré sú nová zbrojnica a kompletne vybavené požiarnické auto.

Zároveň chceme poďakovať za podporu Obecnému úradu ako aj občanom obce Rešica za každú pomoc.