Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/41/012/109 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1_2023 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
01_12_2022 Rekonštrukcia Odb.: Obec Rešica
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
202211_1 Spolupráca Odb.: Obec Rešica
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
202211 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Rešica
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
11012022 Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu Odb.: Obec Rešica
Dod.: MK hlas, s. r. o.
11 965.40 €
11_2022 Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. František Bodnár
Dod.: Obec Rešica
0 €
č.22/41/010/16 Činnosť podľa §10 Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
309070BIC7 Nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Rešica
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
2022 Predaj motorového vozidla Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ing. Patrik Gumán
1 800 €
01-2022 Darovanie tabletového počítača Odb.: Obec Rešica
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
3 Združená dodávka elektriny Odb.: Obec Rešica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2022*1 Vykonanie štátneho auditu Odb.: Obec Rešica
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
660 €
2 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
0 €
2_2022_ Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
342211-2022- Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
342211-2022_ Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
342211-2022 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
46 706 €
341649-2022- Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
341649-2022_ Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk