Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/41/054/1836 Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
11500/2023 Kvalifikované dôveryhodné slžby Odb.: Obec Rešica
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 zł
082023 Výpožička striedačiek Odb.: TJ Mokrance
Dod.: Obec Rešica
0 €
10082023 Servis na ĆOV Odb.: Obec Rešica
Dod.: Aquatec VFL s.r.o.
0 €
0373892876 Úrazové poistenie Odb.: Obec Rešica
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
0 zł
352217_2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
352217/2023 Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
352217-2023 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
50 000 €
KRHZ-KE-VO-113/2023 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
351062-2023_Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
351062-2023 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
14 366 €
1423254 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Rešica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2023/365091 Dodatok k dohode Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/27051/2020 Oprava asfaltovej komunikácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
0 €
23/41/054/407 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
VSE1_2023 zabezpečenie dodávku elektriny do odberných miest Odb.: Obec Rešica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
K550006470 Poistenia a poistené rizika Odb.: Obec Rešica
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 147.92 €
4 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rešica
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
23/41/054/151 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci národného projektu " Aktivácia znevýhonených uchádzačov o zamestnanie " Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Príloha č.4 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk