Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 71)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno - právo uloženia odtokového potrubia ČOV Odb.: Ing. František Šuchta a Gabriela Petrášiková
Dod.: Obec Rešica
1 €
27062024 Rekonštrukcia komunikácie Obec Rešica Odb.: Obec Rešica
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
51 133.33 €
Zmluva o poskytovaní služieb Vytvoriť žiadosť o nenávratný finančný príspevok a poskytovať konzultačné služby v rámci § 2 Dotácia na individuálne potreby obcí: Výzva na prekladanie žiadostí 2/2024 Odb.: Obec Rešica
Dod.: MUNI CONSULT, s. r. o.
0 €
24/41/054/90 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
508.68 €
Zmluva o zabezpečení systému zduženého nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Zabezpečenie systému zduženého nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Rešica
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
1424243 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
4/2024 Zber a preprava komunálneho odpadu - šatstvo a textílie Odb.: Obec Rešica
Dod.: MMPR, s.r.o.
0 €
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Rešica
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
Dodatok č. 1 Zmena príloh Odb.: Obec Rešica
Dod.: Environmentálny fond
9 690 €
BOZP-OPP/2024/001 Zabezpečovanie bezpečnostno-technickej služby Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
0 €
Generované portálom Uradne.sk