Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
309070BIC7 Nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Rešica
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
2022 Predaj motorového vozidla Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ing. Patrik Gumán
1 800 €
01-2022 Darovanie tabletového počítača Odb.: Obec Rešica
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
3 Združená dodávka elektriny Odb.: Obec Rešica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2022*1 Vykonanie štátneho auditu Odb.: Obec Rešica
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
660 €
2 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
0 €
2_2022_ Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
342211-2022- Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
342211-2022_ Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
342211-2022 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
46 706 €
341649-2022- Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
341649-2022_ Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
341649-2022 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
4 905.81 €
MC1072022-002 Vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Rešica
Dod.: webex.digital samospráva, s.r.o.
0 €
1 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
0 €
22022 Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení piramo v teréne Odb.: Obec Rešica
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
32 719.99 €
2_2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1422248 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Rešica
1 400 €
2/2022 Prevádzková činnosť Nabíjacej stanice Odb.: Obec Rešica
Dod.: Perun Elektromobility, s.r.o.
0 €
1/2022 Nabíjacia stanica pre elektromobily Odb.: Obec Rešica
Dod.: Perun Elektromobility, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk