Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-KE-VO-113/2023 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
351062-2023_Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
351062-2023 Úver Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
14 366 €
1423254 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Rešica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2023/365091 Dodatok k dohode Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/27051/2020 Oprava asfaltovej komunikácie Odb.: Obec Rešica
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
0 €
23/41/054/407 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
VSE1_2023 zabezpečenie dodávku elektriny do odberných miest Odb.: Obec Rešica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
K550006470 Poistenia a poistené rizika Odb.: Obec Rešica
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 147.92 €
4 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rešica
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
23/41/054/151 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci národného projektu " Aktivácia znevýhonených uchádzačov o zamestnanie " Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Príloha č.4 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
DU/23/05137/001 Vysporiadanie sporných nárokov SOZA Odb.: Obec Rešica
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
1/2023 Poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, implementácie projektov v podobe externého manažmentu Odb.: Obec Rešica
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0 €
M12141-01/22 Akceptácia platobných kariet Odb.: Obec Rešica
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
22/41/012/109 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rešica
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1_2023 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Rešica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
01_12_2022 Rekonštrukcia Odb.: Obec Rešica
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
202211_1 Spolupráca Odb.: Obec Rešica
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
202211 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Rešica
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk