Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 2023 - 26.02.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rešica - 01.02.2024
VZN o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Rešica - 14.12.2023
Pozvánka - doplnenie programu - 07.12.2023
Záverečný účet za rok 2022 - 29.11.2023
Výzva na prekladanie cenovej ponuky na obnovu rigolov v obci Rešica - 05.09.2023
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Rešica - 01.08.2023
Návrh Záverečného účtu - 26.05.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - 23.05.2023
Oznam - 27.04.2023
Generované portálom Uradne.sk