•  
Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

  REŠICA Počasie

  OBEC Rešica

  Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1319.

  Pôvodný názov obce bol Rechita. V roku 1395 sa spomína ako Rechyte, v roku 1630 Restha, až v roku 1927 Rešita, maďarsky Reste.

  V roku 1590 obec vyplienili a vypálili Tatári. Keďže obec bola značne zničená, v roku 1620 bola oslobodená od platenia daní.

  V stredoveku patrila veľmožskému rodu Abovcov, neskôr Buzickému panstvu, Fiszkovcom Omodyovcom, Gedeonovcom, Fövényessyovcom a iným zemepánom.

  Do histórie obce sa zapísal Ónódi András, zvaný Angyal Bandi, známy ako hornouhorský zbojník z čias Márie Terézie.

  V roku 1715 tu žilo 7 poddanských rodín.

  Podľa súpisu z roku 1828 mala obec 83 domov a 550 obyvateľov. Pri ďalších sčítaniach ľudu v roku 1910 mala 441, v roku 1970 – 496 a v roku 2001 mala 373 obyvateľov.