Zmenšiť textZväčšiť text

Zber jedlých (kuchynských) olejov

 30.03.2021

Spoločnosť Fúra oznamuje obyvateľom, že 31. 3. 2021 / streda / bude vykonaný zber jedlých olejov. Občania najneskôr 31. 3. 2021  ráno môžu v PET fliašiach doniesť jedlé oleje pred obecný úrad.


A Fúra hulladék szállító vállalat értesíti a lakosokat, hogy 2021. 3. 31. – én / szerdán / a használt étolajat fogja elszállítani községünkből. A lakosok az  összegyűjtött olajat PET üvegekbe hozzák a községi hivatal elé, legkésőbb 2021. 3. 31 – én reggel.


PREČO POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ NEPATRÍ DO KANALIZÁCIE A AKO HO LIKVIDOVAŤ?

Patríte k milovníkom rezňov alebo vyprážaných rybích prstov či krokiet? Alebo si počas roka zvyknete dopriať rybičky v oleji či nakladané sušené paradajky?


Ak použitý kuchynský olej vylievate do záchoda či do drezu, zbystrite pozornosť. Tento spôsob jeho likvidácie je totiž jeden z najnevhodnejších. Prečo, a ako sa ho zbaviť šetrne voči životnému prostrediu, sa dozviete v nasledujúcom článku.
Patríte k milovníkom rezňov alebo vyprážaných rybích prstov či krokiet? Alebo si počas roka zvyknete dopriať rybičky v oleji či nakladané sušené paradajky?


Ak použitý kuchynský olej vylievate do záchoda či do drezu, zbystrite pozornosť. Tento spôsob jeho likvidácie je totiž jeden z najnevhodnejších. Prečo, a ako sa ho zbaviť šetrne voči životnému prostrediu, sa dozviete v nasledujúcom článku.
Prečo použitý kuchynský olej a tuky nepatria do kanalizácie?


“Ak olej vylejeme do záchoda či drezu, zachytáva sa na stenách kanalizačných potrubí. Na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa tak zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa môže úplne upchať. Následné čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje prevádzkové náklady,” upozorňuje hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Slavomíra Vogelová.


Okrem toho, olejový odpad má nepriaznivý dopad aj na čistiarne odpadových vôd. “Olej vytvára na hladine usadzovacích nádrží v ČOV vrstvu, ktorú je potrebné pracne a nákladným spôsobom odstrániť, aby sa olej nedostal do biologického stupňa ČOV a nespôsobil zníženie účinnosti čistiaceho procesu a zhoršenie kvality vyčistenej vody,” dodáva Slavomíra Vogelová.


Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov zachytených v kanalizácii sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom vzniká hnilobný zápach. Ten je lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.


Hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti radí, “Ak nechceme spôsobiť zbytočné vynakladanie finančných prostriedkov na čistenie upchatej kanalizácie a deratizáciu a zaťažovať životné prostredie, najlepším riešením je použitý kuchynský olej vyseparovať a odovzdať na určených zberných miestach.”


Reštaurácie, jedálne, hotely a ďalšie gastronomické prevádzky, musia použitý olej separovať a na svojej kanalizačnej prípojke majú zvyčajne inštalovaný aj lapač tukov. Navyše, prevádzkovateľ kanalizácie môže nakladanie týchto prevádzok s použitým jedlým olejom kedykoľvek skontrolovať.


Nakladanie domácností s použitým kuchynským olejom je však ťažko kontrolovateľné a ostáva len na zodpovednosti nás samotných. Ľahostajní by sme nemali byť ani v prípade, že splašky odvádzame do žumpy, či domovej čistiarne odpadových vôd.


Ak je obsah žumpy likvidovaný legálnou cestou, končí v čistiarni odpadových vôd rovnako ako splašky z verejnej kanalizácie.  Ak je protizákonne vylievaný do záhrad, potokov či na polia za obcou, predstavuje vážny environmentálny problém, pretože ohrozuje kvalitu pôdy aj podzemných vôd. Nakoľko splašky zo žúmp obsahujú aj zvyšky čistiacich a pracích prostriedkov, prípadne jedlých olejov, v konečnom dôsledku nezodpovedným znečisťovaním pôdy a podzemných vôd škodíme sebe samým.


Olej, ktorý skončí v domácej čistiarni odpadových vôd, zas môže spôsobiť mechanické problémy pri prevádzke čistiarne, preto aj v tomto prípade je lepšie použitý kuchynský olej vyseparovať a nevylievať do domovej kanalizácie.
Ako separovať použitý kuchynský olej?


Použitý rastlinný kuchynský olej (z vyprážania, vysmážania, fritovania či rôznych nálevov) je potrebné očistiť od zvyškov ostatných potravín a ostatných tekutín. Najlepšie je zliať ho cez sitko do čistej PET fľaše alebo originálneho obalu od oleja.


Zoznam aktualít: