Zmenšiť textZväčšiť text

VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2024

 27.11.2023

NÁRVH - Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2023 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Rešica.


Zoznam aktualít: