Zmenšiť textZväčšiť text

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV - KUPUJÚCICH NEHNUTEĽNOSTI

 10.02.2022

Sme veľmi radi, že v našej obci evidujeme vysoký záujem o kúpu stavebných pozemkov a nehnuteľností.


Dôrazne však upozorňujeme všetkých záujemcov, že napriek diskusii so zástupcami niektorých realitných kancelárií a ich jasnom poučení o tom, že na niektorých pozemkoch (alebo po ich plánovanom rozparcelovaní) obec / stavebný úrad nemôže vydať kladné rozhodnutie pretože v určitých oblastiach obce je riziko zosuvov pôdy a iné obmedzujúce faktory. Je potrebné vykonať ďalšie úkony na vylúčenie tohto rizika.


NAPRIEK NÁŠMU UPOZORNENIU PRI OSOBNOM STRETNUTÍ NA ÚRADE REALITNÁ KANCELÁRIA PREDÁVA NEHNUTEĽNOSTI BEZ TOHO ABY NA TÚTO SKUTOČNOSŤ BUDÚCICH ZÁUJEMCOV UPOZORNILA. Dôležité je tiež súhlasné stanovisko susedov s plánovaným zámerom.


DÔRAZNE ODPORÚČAME všetkým ZÁUJEMCOM ABY pred podpisom akýchkoľvek dokumentov a kúpnych zmlúv KONTAKTOVALI OBECNÝ ÚRAD REŠICA za účelom preskúmania reálnych možností stavby alebo rozdelenia parciel.


Zoznam aktualít: