Zmenšiť textZväčšiť text

VÝSLEDKY SPOJENÝCH REGIONÁLNYCH VOLIEB 29.10.2022

 30.10.2022

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 295

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 183

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 180

Počet zvolených poslancov: 5

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Monika Körtvélyová               108 hlasov

Ladislav Körösi                      102 hlasov

Ing. František Bodnár             93 hlasov

Albert Kováč                           87 hlasov

Ing. Ľudovít Bodnár                82 hlasov

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

František Kocai                       76 hlasov

Roman Beneš                         73 hlasov

Norbert Kocai                         63 hlasov

Ing. Gejza Kováč                    59 hlasov

Ildikó Mižáková                       49 hlasov

Patrick Brestovský                  37 hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB PRE VOĽBY STAROSTU OBCE 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 295

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 183

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 164

Kandidát, ktorý bol zvolený za starostu obce:

Ondrej Weiser            Nezávislý kandidát     164 hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB DO ZASTUPITEĽSTVA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 295

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 179

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: 166

VÝSLEDKY VOLIEB PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 295

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 179

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu košického samosprávneho kraja: 161


Zoznam aktualít: