Zmenšiť textZväčšiť text

SCOOLTÚRNÍME REŠICU!

 09.04.2017

S radosťou Vám oznamujeme, že Obec Rešica aj tento rok uspela v náročnom výberovom konaní a získala finančnú podporu 3000€ vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou na projekt SCOOLTÚRNÍME REŠICU!

V januári tohto roka prišla Linda Hoďová s nápadom projektu SCOOLTÚRNÍME REŠICU, ktorý bol úspešný a podporený sumou 3000€. V mene obce Rešica ďakujeme Linde za jej prínos pre našu obec a prajeme veľa síl pri ďalšom usmerňovaní projektu SCOOLTÚRNÍME REŠICU. 

Projektom SCOOLTÚRNÍME REŠICU! sa snažíme o vytvorenie spoločného priestoru pre všetkých obyvateľom obce, s dôrazom na rodiny s malými deťmi a starších obyvateľov obce v dôchodkovom veku. V minulosti sa na tomto mieste nachádzalo detské ihrisko, ktoré však bolo z bezpečnostných dôvodov demontované. Areál Obecného úradu predstavuje v mysliach obyvateľov obce akési centrum obce. Vytvorením tohto multigeneračného parku predpokladáme, že sa vráti život do centra obce. Veríme, že spoločne vytvoríme atraktívny priestor pre rodiny s deťmi, deti, mládež, známych, rodičov aj starých rodičov, ktorý budú aktívne zapájaní do celého procesu vzniku a údržby komunitnej záhrady, čo posilní ich kreativitu, vzťah k prírode a životnému prostrediu, odtiahne od počítača.

V Rámci tohto projektu je naplánovaných 5 aktivít, ktoré by sme Vám teraz radi predstavili, a poprosili o Vašu dobrovoľnícku podporu. Bez Vášho dobrovoľníctva to nedokážeme.

Aktivita č. 1 

Terénne úpravy, príprava terénu na osadenie lavičiek, ihriska a pre komunitnú záhradu.

Aktivita č. 2

Zahájenie výstavby a dobrovoľníckych aktivít bolo započaté 02.04.2017 symbolickým poklepaním základného kameňa. V rámci tejto aktivity sa plánuje nákup komponentov a odborná montáž detského ihriska. Žiaľ, detské ihrisko v súčasnosti stavať svojpomocne je obrovským rizikom až takmer nezákonné, pretože v prípade úrazu sú úrady nekompromisné. Je nutné, aby to boli certifikované komponenty aj z hľadiska bezpečnosti budúcich užívateľov. Súčasťou  detského ihriska je aj posedenie pre rodičov a starých rodičov pri komunitnej záhrade. Ráta sa s nákupom materiálu na dobrovoľnícku výrobu štyroch lavičiek.

Aktivita č. 3

Komunitná záhrada – výsadba zeleniny, byliniek a skrášlenie prostredia výsadbou okrasných drevín, kríkov, vytvorenie kvetinového záhonu v blízkosti záhrady. Hlavnou úlohou v tejto fáze je  budovanie vzťahu k životnému prostrediu a jeho ochrane, spoznávanie bylín a ovocia. Každá rodina, ktorá sa bude podieľať na projekte si sama svojpomocne zasadí svoj rodinný strom v rámci dňa zeme, ktorý sa zorganizuje 22.04.2017. Súčasťou dňa zeme budú aktivity na podporu environmentálneho zmýšľania obyvateľstva. Chceme podnietiť a ukázať hlavne starším občanom význam separovania odpadu a dôležitosť ochrany vôd a ovzdušia vhodnými prednáškami a názornými príkladmi. Súčasťou dňa zeme je aj otvorenie a odovzdanie časti projektu – multigeneračného parku - detského ihriska.

Aktivita č. 4

Starostlivosť o komunitnú záhradu – komunitná aktivita ,,Pracovné soboty pre celú rodinu“

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť životaschopnosť záhrady aktívnou prácou detí, mládeže a ich rodičov, starých rodičov pri starostlivosti o komunitnú záhradu a vštiepenie myšlienky pre mládež, že ak chceme prežiť (ZEM), musíme sa starať o životné prostredie ktoré sa potom postará o nás. Taktiež chceme podnietiť mládež k primeranej fyzickej aktivite na čerstvom vzduchu pre podporu ich zdravia.

Aktivita č. 5

Slávnostné otvorenie multigeneračného parku ako celku ( detské ihrisko s posedením a komunitná záhrada) a predstavenie výsledkov práce v komunitnej záhrade spoločne s účastníkmi projektu. Príprava občerstvenia z plodov komunitnej záhrady v sprievode kultúrneho programu, hudby a tanca.

Tento projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

http://karpatskanadacia.sk/

https://www.facebook.com/scoolturnimeresicu

Tašíme sa na Vás.


Zoznam aktualít: