Zmenšiť textZväčšiť text

RISKHUB projekt

 17.03.2021

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

Hlavnými cieľovými skupinami sú dobrovoľné hasičské zbory okresov Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron v Maďarsku, ako aj Košice-okolie, Komárno a Dunajská Streda na Slovensku. Zainteresované strany sa organizovane delia o svoje prevádzkové postupy, vedomosti, skúsenosti a kapacity. Cez mobilnú aplikáciu zhromažďujú a zaznamenávajú svoje prostriedky, aby varovali a mobilizovali svoje jednotky v prípade núdze a organizovali projektové udalosti. Na základe potrieb, identifikovaných medzier a osvedčených postupov sa bude poskytovať konzistentné školenie a zvyšovanie kapacít. Pre maximalizovanie vzdelávacej príležitosti cieľovej skupiny, používame školiteľskú metódu vzdelávanie vzdelávatelov so zapojením kľúčových osôb z dobrovoľných hasičov. Zvyšovanie kapacít je potrebné na zabezpečenie dostatočých prostriedkov počas cvičení a podujatí. Minibusy sú vybavené komunikačnými nástrojmi na podporu školenia na mieste a na poskytovanie mobilných kontrolných bodov pre zásahy. Prívesy sú vybavené špeciálnym vybavením na boj proti povodniam, extrémnym búrkam, vegetačným požiarom a starostlivosti o zranených v núdzových situáciách. Zasahovaciu pripravenosť podporujeme prostredníctvom metód odbornej prípravy dospelých vrátane existujúcich a novo vyvinutých modulov elektronického vzdelávania v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.
Prostredníctvom rozvinutej zasahovacej kapacity budú vyškolené kľúčové osoby schopné preniesť svoje získané znalosti ostatným členom vo svojej oblasti, čím dobrovoľníkom poskytnú udržateľné možnosti odbornej prípravy.
Výsledkom spoločných prípravných aktivít je rozsiahle cvičenie v teréne, v ktorom musí viac ako 100 účastníkov preukázať svoju pripravenosť. Účelom tejto udalosti je otestovať ich postupy, koordináciu, schopnosť spolupracovať a komunikovať.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Výška získanej dotácie je: 335 859,65 EUR
www.skhu.eu


Zoznam aktualít: