Zmenšiť textZväčšiť text

Príhovor starostu obce z ustanovúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 24.11.2022

Az önkormányzat 2022. november 23-i alakuló ülésén elhangzott polgármester beszéde. Magyar nyelven is olvasható ( lásd lejjebb ).

Nový starosta a novozvolení poslanci sa v stredu 23.11.2022 o 18:00 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva oficiálne ujali svojich funkcií. Ing. Ľudovít Bodnár sa ospravedlnil, zo zdravotnýh dôvodov sa ustanovujúceho zasadnutia nemohol zúčastniť. Poslanecký šlub zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Príhovor starostu obce z ustanovúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení občania, ctení Rešičania.

            Dovoľte, aby som sa Vám z celého srdca poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách 29. októbra 2022. Z celkového počtu hlasujúcich voličov vyjadrilo súhlas s mojou kandidatúrou na funkciu starostu Rešice 90% voliacich. Je to pre mňa veľký záväzok a tiež uznanie doterajšej práce. Urobím všetko preto, aby som Vás nesklamal a získal si dôveru aj občanov, ktorí si ma za starostu neželali. Budem starostom všetkých Rešičanov, bez ohľadu na národnosť, jazyk, náboženstvo, pôvod, svetonázor či inú obdobnú charakteristiku.

            Rešica je rozlohou a počtom obyvateľov malá obec, no s o to väčším srdcom a duchom. V našej obci nie je priestor na delenie sa a vytváranie konfliktov. Naša obec sa môže rozvíjať, len ak budeme všetci ťahať za jeden povraz. Rešica bola, je a verím že aj bude známa svojou súdržnosťou, priateľskosťou a pohostinnosťou. V poslednom období boli tieto hodnoty vystavené rôznym skúškam.  Pandémia, ekonomická neistota,  vojna v susednej krajine a národnostné otázky sa nás vplyvom politikov, médií a sociálnych sietí častokrát pokúšali rozdeliť, narušiť naše hodnoty. Buďme k sebe dobrí, priateľskí a tolerantní. Rešpektujme sa. Pomáhajme si. Nezáviďme si. Odpusťme si. Nikdy nevieme, čo sa môže komu prihodiť a bola by škoda nemať už možnosť požiadať svojho spoluobčana alebo suseda o odpustenie. Hľadajme cesty, ktoré nás spájajú a vyhýbajme sa tým, ktoré nás rozdeľujú. Moje najdôležitejšie ciele sú: zachovanie a posilnenie Rešickej súdržnosti, zlepšenie komunikácie s občanmi, využitie každej príležitosti na rozvoj inžinierskych sietí, cestnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti obce. Budem sa usilovať o to, aby bola Rešica široko ďaleko najlepším miestom pre život.

Vážení Rešičania.

            Videli ste video našej obce z roku 2009? Je na ňom zachytený kultúrny dom, obecný úrad, starý katolícky aj reformovaný kostol. Rozdiel s dnešným stavom je neuveriteľný. Vďaka nášmu DHZO máme hasičské vozidlo IVECO s veľmi dobrou výbavou. Disponujeme  zrekonštruovanou požiarnou zbrojnicou a protipovodňovým vozíkom. Tento rok pribudol aj hasičský mikrobus. Vzhľadom na počet obyvateľov našej obce je to veľmi krásny výsledok, za ktorý sa chcem úprimne poďakovať môjmu predchodcovi, prednostovi obce, zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a hlavne všetkým Rešičanom, ktorí obetovali pre rozvoj obce a DHZ stovky hodín svojho voľného času. Bez nároku na odmenu, pre obec. Som veľmi hrdí na zásahovú jednotku DHZO, ktorá sa zúčastnila aj na reálnom zásahu v Malej Lodine a urobila Rešici dobré meno. Členovia DHZ pomáhali aj na hraničnom priechode s Ukrajinou. Techniku už máme, chýbajú nám však ľudia.

            Je mi ľúto, že posledné roky sa na týchto aktivitách pre obec a DHZ podieľali vždy len tí istí dobrovoľníci. Približne 10 ľudí, ktorých ste za posledné roky mohli stretnúť ako organizátorov na každom obecnom podujatí a brigáde. Žiaľ, miesto pochvaly sa občas stretli s kritikou. Kritikou od občanov, ktorí aktívny neboli, nepriložili ruku k dielu, nepoznali pozadie a možnosti, ale zato takmer zobrali chuť do práce aktívnym dobrovoľníkom. Napriek tomu dobrovoľníci pokračovali v práci, ktorú naopak - veľká väčšina obyvateľov ocenila.

            Ak chceme ďalej rozvíjať našu obec, potrebujeme aktívnych občanov, ktorým nie je ľahostajná jej budúcnosť.

            Prosím Vás, vážení občania, hlavne mládež a tiež starších – ak máte možnosť, zapojte sa do aktivít pre rozvoj obce.  Prosím Vás, vážení rodičia. Veďte svoje k deti k tomu, aby sa zapájali do diania v obci. Len s Vašou pomocou vieme ďalej rozvíjať našu krásnu Rešicu. Bez práce dobrovoľníkov nás čaká stagnácia, ktorú si nikto z nás neželá. Urobím všetko preto, aby sme tomu predišli, a práve naopak – spoločným úsilím dosiahli míľniky, o ktorých sa nám ani nesnívalo.

Vážení končiaci poslanci a pán prednosta.

            Ďakujem Vám spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období. Ďakujem Vám aj v mene všetkých Rešičanov, že ste častokrát uprednostnili obecné záležitosti pred svojimi deťmi a rodinami. Určite máte radosť z množstva vykonanej práce a verím, že Rešici budete pomáhať aj naďalej.

Vážení novozvolení poslanci.

            Dovoľte, aby som Vám zablahoželal k Vášmu zvoleniu. Občania Vás svojimi hlasmi delegovali ako svojich zástupcov do obecného zastupiteľstva. Očakávajú, že budeme pre nich pracovať ako jeden silný tím, že budeme vytvárať hodnoty, zveľaďovať obec a že budeme dobrí hospodári. Verím, že v otázke vzájomných dobrých vzťahov pôjdeme príkladom a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť najviac ako to bude možné. Prajem Vám veľa úspechov a radosti z tejto ušľachtilej práce pre obec a občanov.

Vážení pán Ing. František Bodnár, starosta Rešice po dobu 24 rokov.

            Dovoľte mi v mene novozvolených aj končiacich poslancov, zamestnancov obecného úradu a všetkých občanov poďakovať za Vašu prácu, ktorú ste pre našu obec urobili. Začínali ste v neľahkých časoch divokých 90-tych rokov. Síce som mal vtedy len 13 rokov, no situáciu v rodnej obci som vždy pozorne sledoval.

            O Rešici sa počas Vášho pôsobenia začalo hovoriť čoraz častejšie. Postupne bola vzorom pre okolité obce. Viem to dobre posúdiť, keďže som 12 rokov býval v neďalekej výrazne väčšej obci, no vždy mi tam chýbal už spomínaný duch a atmosféra rodnej Rešice.  Pre mnohých z nás ste splnili sny. Vďaka Vám sme sa mohli stretnúť so slávnymi osobnosťami, bez toho, aby sme museli niekde cestovať. Prišli oni za nami. Za všetky spomeniem napríklad členov skupiny OMEGA, Pataki Attilu, legendárnu hlásateľku Kudlik Júliu alebo Nagy Feróa. Zrekonštruovaný Obecný úrad výrazne zlepšil služby obce, kultúrny dom nadchne každého návštevníka a kostol svojou architektúrou, organom a umeleckými dielami vo vnútri patrí medzi najkrajšie kostoly na Slovensku a dovolím si povedať aj v okolitých krajinách. Aj vďaka Vám mali možnosť občania roky sledovať kvalitný futbal na Rešickom trávniku a tráviť spolu nedeľné popoludnia. Samozrejme je toho ešte omnoho viac začo si zaslúžite naše uznanie.

Dovoľte, aby som Vám ešte raz poďakoval za všetko, čo ste v našej obci dokázali. Bolo mi cťou byť 8 rokov Vašim zástupcom a spolupracovať s Vami. Verím, že Vás nesklamem a že taktiež sa mi podarí urobiť veľké veci pre našu obec.

Vážení Rešičania.

Na záver môjho príhovoru Vám ešte raz ďakujem za prejavenú dôveru. Prajem Vám pokojný a spokojný život v zdraví a šťastí v našej krásnej Rešici.

V Rešici dňa 23.11.2022

Ondrej Weiser, starosta obce

 

MAGYARUL:

Tisztelt önkormányzati képviselők, tisztelt polgárok, mélyen tisztelt resteiek!

Engedjék meg, hogy szívemből megköszönjem a 2022. október 29-én megtartott önkormányzati választáson felém tanúsított bizalmat. Számomra ez nagy elköteleződést jelent és egyben az eddigi munkám elismerése is. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ne okozzak csalódást, és elnyerjem azoknak a polgároknak a bizalmát is, akik nem kívántak engem polgármesternek. Polgármestere leszek minden restei lakosnak, nemzetiségre, nyelvre, vallásra, származásra, világnézetre vagy más hasonló jellemzőkre való tekintet nélkül.

Területét és lakosságát tekintve Reste kicsi falu, de annál nagyobb a szíve és a lelke. Falunkban nincs helye a megosztottságnak, a konfliktusok keltésének. Közösségünk csak akkor fejlődhet, ha mindannyian összefogunk. Reste híres az összetartásáról, barátságosságáról és vendégszeretetéről. Az utóbbi időben ezeket az értékeket különféle kihívások érték. A világjárvány, a gazdasági bizonytalanság, a szomszédos országban zajló háború és a nemzetiségi kérdések gyakran megpróbáltak megosztani bennünket, megzavarni értékeinket. A politikusok, a média és a közösségi hálók hatása is negatívan befolyásolt. Legyünk kedvesek, barátságosak és toleránsak egymással. Tiszteljük, segítsük egymást. Ne legyünk irigyek. Bocsájtsunk meg egymásnak. Soha nem tudhatjuk, mi történhet velünk, és kár lenne, ha már nem lenne alkalmunk a bocsánatkérésre polgártársunktól vagy szomszédunktól. Keressük azokat az utakat, amelyek összekötnek bennünket, és kerüljük azokat, amelyek elválasztanak. Legfontosabb céljaim közé tartozik Reste összetartásának megőrzése és erősítése, a lakossággal való kommunikáció javítása, minden lehetőség kihasználása a közműhálózatok, az út infrastruktúra és a község szolgáltatásainak fejlesztése. Arra fogok törekedni, hogy Reste az emberek számára vonzó élet színtere lehessen.

Kedves Resteiek!

Látták a falunkról készült videót 2009-ből? A kultúrház, a községi hivatal, a régi katolikus és a református templom látható benne. Hihetetlen a különbség a mai helyzethez képest. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (ÖTE) köszönhetően rendelkezünk egy IVECO tűzoltóautóval, nagyon jó felszereléssel. Felújított tűzoltószertárunk és árvízi utánfutónk is van, illetve idén egy ÖTE-s kisbusszal is bővült a felszerelésünk. Községünk lakosainak számát tekintve ez nagyon szép eredmény, amiért őszintén szeretnék köszönetet mondani elődömnek, a hivatalvezetőnknek, az önkormányzati hivatal dolgozóinak, az önkormányzat tagjainak és különösen Reste minden lakosának, akik több száz órát áldoztak szabadidejükből a falu és az ÖTE fejlesztésére. Mindezt ingyenesen. Nagyon büszke vagyok az ÖTE készenléti egységünkre, amely egy valós vészhelyzetben is segédkezett Kisladna területén, és ezzel jó hírnevet szerzett Restének. Az ÖTE tagjai az ukrajnai határátkelőnél is segítettek. Megvan a gépi felszerelésünk, azonban sajnos emberi létszámhiánnyal küzdünk.

Az ÖTE tevékenységében részt vevő lakosokkal az elmúlt évek során önkormányzati rendezvényeken, brigádokban szervezőként találkozhattak. Sajnos dicséret helyett időnként kritikát kaptak. Kritikát kaptak olyan polgároktól, akik nem voltak aktívak, nem tették a kezüket a munkához, nem ismerték a hátteret és a lehetőségeket, és demotiválták az aktív önkénteseket. Annak ellenére az önkéntesek munkájukat közösségünk építése érdekében továbbra is elhivatottan folytatják, amit a lakosok túlnyomó többsége nagyra értékel.

Szándékunk, hogy a falunkat továbbfejlesszük, ezért aktív polgárokra van szükségünk, akiknek nem közömbös községünk jövője.

Kérem a tisztelt polgárokat, időseket és főleg a fiatalságot - ha lehetőségük van rá, kapcsolódjanak be a falu fejlődését szolgáló tevékenységekbe. Kérem a kedves szülőket, ösztönözzék gyermekeiket, hogy vegyenek részt a falu eseményeiben. Csakis az Önök támogatásával tudjuk tovább fejleszteni gyönyörű falunkat. Önkéntesek munkája nélkül stagnálás vár ránk. A magam részéről mindent megteszek ennek megakadályozása érdekében. Közös erőfeszítéssel olyan mérföldköveket érhetünk el, amelyekről eddig nem is álmodtunk.

Kedves távozó képviselők és hivatalvezető úr!

Köszönjük az előző választási időszakokban tanúsított együttműködést. Köszönetet mondok a resteiek nevében is, hogy gyakran az önkormányzati ügyeket helyezték előtérbe gyermekeikkel és családjaikkal szemben. Minden bizonnyal elégedettek lehetnek az elvégzett munkával, és hiszem, hogy továbbra is segíteni fogják falunkat.

Tisztelt újonnan megválasztott képviselők!

Engedjék meg, hogy gratuláljak a megválasztásukhoz. A polgárok szavazataikkal önöket delegálták képviselőjükként az önkormányzatba. Elvárják tőlünk, hogy egy erős csapatként dolgozzunk az érdekükben, értéket teremtsünk, bővítsük közösségünket, és hogy jól gazdálkodjunk. Hiszem, hogy példát tudunk mutatni az együttműködés terén, és közösen a lehető legtöbbet sikerül elérnünk. Sok sikert és örömöt kívánok ehhez a közösség és a polgárok érdekében végzett nemes munkához.

Tisztelt Bodnár Ferenc mérnök úr, 24 éven keresztül Reste polgármestere.

Engedje meg, hogy az újonnan megválasztott és leköszönő képviselők, az önkormányzati hivatal dolgozói és minden polgár nevében köszönetet mondjak falunkért végzett munkájáért. A vad 90-es évek nehéz időszakában lett Reste polgármestere. Bár akkor még csak 13 éves voltam, mindig figyelemmel kísértem szülőfalum életét.

Az Ön hivatali ideje alatt egyre gyakrabban kezdtek beszélni a térségben Restéről. Fokozatosan mintává vált a környező falvak számára. Jól meg tudom ítélni, hiszen 12 évig laktam egy közeli, lényegesen nagyobb faluban, de mindig hiányzott szülőfalum Reste, már említett szellemisége, hangulata. Sokunk álmait váltotta valóra. Önnek köszönhetően ismert személyiségekkel találkozhattunk, anélkül, hogy valahova utaznunk kellett volna, ők jöttek el hozzánk. Kiemelném például az OMEGA tagjait, Pataki Attilát, Nagy Ferót vagy a legendás bemondónőt, Kudlik Júliát. A felújított községi hivatal jelentősen javította az önkormányzat szolgáltatásait, a kultúrházunk minden látogatót megdöbbent, a templom pedig építészetével, orgonájával és műalkotásaival Szlovákia és a környező országok legszebb templomaihoz tartozik. Önnek köszönhetően a polgároknak lehetőségük nyílt színvonalas futballt nézni a restei gyepen és együtt tölteni a vasárnapi délutánokat. Sok minden más is megérdemelné az elismerésünket, amit most lehetetlen lenne felsorolni.

Engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem mindazt, amit a falunkért tett. Megtiszteltetés volt számomra, hogy 8 éven át a helyettese lehettem és hogy Önnel dolgozhattam. Hiszem, hogy nem fogok csalódást okozni, és bízom benne, nekem is megadatik, hogy nagy dolgokat tudjak véghez vinni a falunk javára.

Kedves restei lakosok!

Beszédem végén még egyszer köszönöm a kinyilvánított bizalmat, és kívánok gondtalan, békés és elégedett életet Restén.

2022.11.23

Ondrej Weiser, Reste polgármestere.

 

 


Zoznam aktualít: