Zmenšiť textZväčšiť text

Množstvo odpadov, ktoré bolo na území Rešice vytriedené v roku 2020.

 22.07.2021

Vážení občania. Ďakujeme vám že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšie navýšenie podielu vytriedeného odpadu. Tento certifikát neobsahuje údaje o ďalších 600kg vytriedeného odpadu vo forme elektroodpadu. 

Zoznam aktualít: