Zmenšiť textZväčšiť text

Čo ak zaznie siréna v inom termíne ako v čase skúšky sirén?

 13.01.2023

   Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania v roku 2023 bude v Rešici vykonávané aktiváciou hlasitej skúšky elektromotorickej sirény v termínoch:

13. január, 10. február, 10. marec, 14. apríl, 12. máj, 09. jún, 14. júl, 11.august, 08. september, 13. október, 10. november, 08. december

Skúška sa vykonáva o 12:00 hod. – stálym dvojminútovým tónom.

Informácie o preskúšaní sirén sa oznamujú v médiách, na školách, v tlači, na obci resp. meste a prostredníctvom obecného rozhlasu.

ČO AK ZAZNIE SIRÉNA V INOM TERMÍNE?

Tu je potrebné rozoznávať, či ide o stály alebo kolísavý tón sirény. Oba signály sú VAROVNÉ.

Kolísavý 2-minútový tón –  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie únikom nebezpečnej látky.

Stály 6-minútový tón – Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou.

V týchto prípadoch je potrebné najmä  zachovať kľud a pokoj. Pokiaľ sa nachádzate mimo budovu, je potrebné čo najskôr sa vrátiť domov alebo vstúpiť do najbližšej budovy.

Pokiaľ ste doma:

  • uzavrite všetky okná a nevetrajte, prelepte netesnosti okien a dverí,
  • uhaste otvorený oheň a vypnite spaľovacie spotrebiče,
  • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi miestneho obecného úradu
  • neopúšťajte domov, v žiadnom prípade sa nesnažte vyzdvihnúť deti zo školských zariadení – o deti bude postarané,
  • telefonujte len v najnutnejších prípadoch, hlavne nezaťažujte linku integrovaného záchranného systému (číslo tiesňového volania 112),
  • postarajte sa o domáce zvieratá,
  • pripravte si evakuačnú batožinu pre prípad nutnosti vykonania krátkodobej evakuácie (evakuačná batožina má obsahovať osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod. ),
  • čakajte na ďalšie pokyny.

Signál o ukončení ohrozenia

Stály dvojminútový tón – Koniec ohrozenia – čiže okrem toho, že slúži na preskúšanie sirén, používa sa na znamenie ukončenia ohrozenia. Život sa postupne dostáva do normálnych koľají.


Zoznam aktualít: