Zmenšiť textZväčšiť text

Cenník služieb Obce Rešica

 10.10.2023

Informácie k cenníku služieb obce. 

Aktuálne tarify za energie:

ELEKTRINA - 0,60€/kW, PLYN - 0,60€/m3

Počiatočný stav meradiel sa odčíta v okamihu odovzdania kľúčov od miestnosti / kultúrneho domu. Konečný stav meradiel sa odčíta v okamihu vrátenia kľúčov od miestností / kultúrneho domu. Konečná cena za energie je rozdiel medzi počiatočným a konečným stavom x jednotková cena za energie.

Za občana s trvalým pobytom sa považuje len občan, ktorý má ku dňu využitia obecných služieb trvalý pobyt v Obci Rešica. Pri poplatku za prenájom hrobového miesta a služieb domu smútku sa považuje za občana s trvalým pobytom nebohý, ktorý bol v čase dožitia alebo najneskôr 1 kalendárny rok pred dožitím občanom s trvalým pobytom v Obci Rešica.

Pri prenájme kultúrneho domu je potrebné nahlásiť aj počet osôb, keďže to má vplyv na konečnú cenu prenájmu. Stoly / stoličky, riad a poháre budú vydané len pre nahlásený počet osôb.


Zoznam aktualít: